SpaNovator
spanovator SPANOVATOR spanovator aromdtv  
Homepage Portfolio News Video About us Services Partner Contact


Latest article for Spa Paradise Magazine by Spanovator

‹ BackLatest article for Spa Paradise Magazine by Spanovator

16 October 2014
เทรนใหม่ๆ ที่น่าสนใจสำหรับสปาในปีนี้มีอะไรบ้าง: เทรนในปีนี้ที่ผมมองว่าน่าสนใจผมเลือกมา 5 เทรนโดยดูจากพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการสอบถามมามากขึ้นหรือให้ความสนใจกับบทความจากสื่อต่างประเทศที่ผมมองว่าน่าสนใจ

Spa Trend in 2012
• Holistic Sensory Therapy: เป็นการใช้ทรีทเม้นที่มีการผสมผสานประสาทสัมผัสหลายๆด้านเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆในการทำ Treatment และให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพขึ้น ที่ผ่านมาในอดีตการทำสปา เราอาจจะมองแค่การสัมผัส หรือการนวดเป็นหลักโดยเน้นการสัมผัส หรืออาจจะมีการใช้กลิ่นบำบัดบ้าง แต่ในสปารูปแบบใหม่ๆได้มีีการผสมผสานของการใช้การบำบัดผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้ามากขึ้น เช่นการใช้สีในการบำบัด เพื่อเป็นการปรับอารมณ์ผ่านการมองที่สามารถมีผลต่อระบบประสาทจากการรับรู้ผ่านการมองเห็น หรือ การใช้เสียงบำบัดระหว่างการทำ Treatment ซึ่่งบางสปามีการปรับจังหวะเพลงตามความเคลื่อนไหวของ Therapist หรือการใช้แรงสั่นสะเทือนของพลังงานจากอัญมณี หรือการกระตุ้นจักระผสมผสานระหว่างการนวด

• Scientific Evidence for Spa : ผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้น และต้องการทราบข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากขึ้น ต้องการอะไรที่พิสูจน์ได้หรือสามารถอ้างอิงได้เพื่อเป็นการประกอบการเลือก และมีจากสถิติของโรงพยาบาลในอเมริกามีโรงพยาบาลที่เพิ่มการให้บริการแพทย์ทางเลือกหรือสปามากขึ้นถึงสามเท่าจากปี 2000 และสองในสามของโรงพยาบาลเหล่านั้นมีการให้บริการการนวด เพราะมีงานวิจัยหลายตัวสนับสนุนการรักษาสุขภาพที่ดีถูกกว่าการรักษาร่างกาย และแพทย์ในหลายโรงพยาบาลเริ่มเปิดรับผลจากการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกมากขึ้น

• Spa & Dining Experience : เมื่อก่อนหลายโรงแรมจะแยกการขายอาหารกับสปาแยกออกจากกัน แต่แนวโน้มใหม่ในการให้บริการสปาจะมีการสร้างสรรเมนูอาหารที่น่าสนใจให้สอดคล้องกับสปาทรีทเม้นที่น่าสนใจ เช่นการสอนทำอาหารสุขภาพ หลังจากการทำ treatment หรือ การเสริฟอาหารสุขภาพหลังการทำ Treatment ใน Concept Spa Cafe บางรีสอร์ทมีการให้บริการสปากับอาหารแบบไม่จำกัดเป็นลักษณะ All Inclusive เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับรีสอร์ทตัวเองทำให้เป็นที่น่าสนใจอย่างมาก

• Wellness Coaching: จากการทำสปาที่ลูกค้าเคยอาจจะมาใช้แค่บริการนวดอย่างเดียว ปัจจุบันการทำสปาเป็นเหมือนวิธีการใช้ชีวิตเพื่อเป็นการทำให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น และเป็นเชิงการป้องกันตัวเองจากความเจ็บป่วย ลูกค้าต้องการคำแนะนำในเชิงสุขภาพมากขึ้น ที่ไม่ใช่แค่การทำ Treatment แต่รวมถึงการใช่้ชีวิตเช่น อาหารหรือการออกกำลังกายประกอบกับการทำ Treatment ในทุกครั้งเพราะวิธีการนี้นอกจากการที่จะช่วยให้ลูกค้าได้สุขภาพที่ดีในระยะยาวแล้ว ยังเป็นการสร้างความภักดีของลูกค้าที่มีต่อสปาด้วย

• Spa for Family: ที่ผ่านมาในอดีตหลายคน อาจจะคิดว่าสปาเป็นบริการสำหรับผู้หญิงเท่านั้น แต่แนวโน้มของการมาสปาในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเยอะมาก มีหลายสปาที่มีเมนูสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ หรือสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เพราะลูกค้าที่เดินทางเป็นครอบครัวก้อมีแนวโน้มในการมาทำสปาด้วยกันทั้งครอบครัวมากขึ้น บางสปาก่้อมีการทบทวนนโยบายการจำกัดอายุการเข้าสปาของเด็กให้น้อยลง หรือมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

• หากใช่น้ำมันหอมระเหยเป็นเวลานาน จะมีผลต่อโพรงจมูกจริงหรือไม่ อย่างไร
การใช้นำมันหอมระเหยปรกติถ้าเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกวิธีจะมีผลต่อร่างการและจิตใจในทางที่ดีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยแต่ละตัว เพราะน้ำมันหอมระเหยคือน้ำมันที่สกัดได้จากดอกไม้หรือพันธุ์พืชธรรมชาติที่เป็นสารสกัดเข้มข้น จึงทำให้การใช้งานส่วนมากต้องมีการผสมกับตัวกลางในการใช้งานเช่นผสมกับน้ำเพื่อจุดในเตาน้ำมันหอมระเหยหรือผสมน้ำมันในการนวด หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งผลกระทบของน้ำมันหอมระเหยที่เราสูดดมเข้าไปจะเข้าผ่านระบบการรับรู้กลิ่นที่อยู่ในโพรงจมูกและมีผลต่อระบบประสาทโดยตรง ฉะนั้นการใช้น้ำมันหอมระเหยนานๆไม่ใช่ปัจจัยหลักในการสร้างผลกระทบต่อโพรงจมูกแต่อยู่ที่ปริมาณการใช้ และวิธีการใช้ที่เหมาะสม เพราะร่างกายของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันฉะนั้นควรจะศึกษารายละเอียดการใช้งานของน้ำมันหอมก่อนการซื้อทุกครั้ง

• วิธีสังเกตและเลือกซื้อน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำมันนวดที่มีคุณภาพ
ก่อนอื่นต้องเข้าใจความแตกต่างของน้ำมันหอมระเหยกับน้ำมันนวดก่อน หลายคนอาจจะสงสัยว่าน้ำมันหอมระเหยแท้ทำไมขวดเล็กๆ ถึงราคาสูงกว่าน้ำมันนวดที่ขวดใหญ่กว่า น้ำมันหอมระเหยคือน้ำมันที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติแบบเข้มข้น และน้ำมันนวดคือการผสมน้ำมันหอมระเหยกับน้ำมันที่เป็นตัวกลางนำพาในการเจือจางน้ำมันหอมระเหยเพื่อให้สามารถสัมผัสได้กับผิวโดยตรงและทำให้เป็นสื่อนำพาในการช่วยการนวดร่างกาย วิธีการเลือกน้ำมันหอมระเหย หรือน้ำมันนวด อย่างแรกเราต้องรู้ว่าเราต้องการซื้อเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เช่นหากซื้อเพื่อสร้างบรรยากาศในห้อง หรือใช้เพื่อการนวด แต่บางครั้งท่านอาจจะเห็นราคาของการซื้อน้ำมันหอมระเหย บางร้านที่ราคาช่างแตกต่างกันมาก การดมกลิ่นที่ชอบอย่างเดียวกับราคาอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ผมแนะนำให้เราสอบถามถึงส่วนประกอบหรือกลิ่นที่มีการใช้สกัดในน้ำมนหอมระเหย เพราะถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยที่เป็นธรรมชาติโดยปรกติราคาจะสูงกว่าราคาของน้ำหอมหรือกลิ่นสกัดที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นน้ำมันหอมระเหย คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน เราต้องเข้าใจคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยก่อนการซื้อทุกครั้ง สำหรับน้ำมันนวด ควรจะมีการลองนวดที่บริเวณหลังมือหรือแขนก่อนการซื้อทุกครั้งเพื่อดูคุณสมบัติจากการนวด น้ำมันนวดที่ดีควรซึมเข้าผิวได้ดี ไม่ควรทิ้งคราบมันไว้บนผิวเพราะจะทำให้รูขุมขนเกิดอุดตันได้ และเราไม่รู้สึกคันหรือแพ้จากส่วนผสมที่มี

ALL RIGHT 2014 by: SPANOVATOR CO.,LTD.

75/1 Saladaeng Soi1, Saladaeng Road, Silom, Bangkok 10500
Mobile: +66 81 20 70 543 | Skype: Spanovator | Tel/Fax: +66 2 6361277
Email: sunai@spanovator.com | Website: www.spanovator.com